Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aantal DDD's per verpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MNVDDD Aantal DDD's per verpakking 10 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

0 = geen betekenis

Het aantal DDD's per verpakking is het aantal DDD's per basiseenheid produkt (rubriek HPDDD) vermenigvuldigd met het aantal basiseenheden produkt per verpakking.

Voorbeelden:


| Ba eh | Ba eh | Aantal ba eh prod | prod | verp | per ba eh verp -----------------------------|-------|-------|-------------------- VALIUM TABL 2 MG | ST | ST | 1 VALIUM INJ.VLST 5 MG/ML 2 ML | ML | ST | 2 | | DDD's per | Verp | Aantal DDD's | ba eh prod | grootte | per verp -----------------------------|------------|---------|------------- VALIUM TABL 2 MG | 0,2 | 30ST | 6 | | 1000ST | 200 VALIUM INJ.VLST 5 MG/ML 2 ML | 0,5 | 1ST | 1 | | 5ST | 5 | | 50ST | 50


Het veld komt voor in: