Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Component HPK aantal

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MPAANT Component HPK aantal 2 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit getal geeft aan hoeveel basiseenheden van een bepaald handelsproduct deel uitmaken van een meervoudig handelsproduct.


Het veld komt voor in: