Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 060 Meervoudige produkten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 1O 8(7+1) N 006‑013
MPCHPK Component HPK nummer 2O 8(7+1) N 014‑021
MPAANT Component HPK aantal 2 N 022‑023
Leeg veld 9 A 024‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand geeft aan uit welke HPKs een HPK van een zogenaamd meervoudig product bestaat.
Een meervoudig product is een HPK die bijvoorbeeld diverse strips bevat waarbij in één strip verschillende tabletten bevat, bijvoorbeeld bij een meerfasepil, waarbij gedurende de maand verschillende tabletten moeten worden geslikt op verschillende dagen. De verschillende tabletten zijn in dat geval als aparte HPK opgenomen.

Voorbeeld:
HPK 411280 TRINORDIOL
bestaat uit:
627127 TRINORDIOL DRAGEE BRUIN, aantal 6
627135 TRINORDIOL DRAGEE GEEL, aantal 10
627143 TRINORDIOL DRAGEE WIT, aantal 5