Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Nivo kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NIVUIT Nivo kode 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code van het soort gegeven dat in het vorige veld NIVSRL is aangegeven.

De mogelijke waarden zijn:
als NIVSRL = 1: de GPK code (GPKODE) (niet in gebruik)
als NIVSRL = 2: de code voor de samenstelling van de hulpstoffen (GSKODE); deze code verwijst naar bestand 715 waar de samenstelling te vinden is
als NIVSRL = 7: de PRK code (PRKODE) (niet in gebruik)


Het veld komt voor in: