Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 705 Relaties tussen HPK - nivo

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 1O 8(7+1) N 006‑013
NIVSRL Nivo aanduiding 2O 3 N 014‑016
NIVUIT Nivo kode 3O 8(7+1) N 017‑024
Leeg veld 8 A 025‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 705

In dit bestand kunnen de volgende relaties voorkomen :
2. Handelsprodukt (HPK) - Generieke samenstellings kode hulpstof (GSK-H)