Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 705 Relaties tussen HPK - nivo

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 1O 8(7+1) N 006‑013
NIVSRL Nivo aanduiding 2O 3 N 014‑016
NIVUIT Nivo kode 3O 8(7+1) N 017‑024
Leeg veld 8 A 025‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de relatie tussen de HPK en een andere codering.
Deze 'andere codering' is momenteel alleen de code die de samenstelling van de hulpstoffen weergeeft (te vinden in bestand 715).