Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Naam volledig

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NMNAAM Naam volledig 50 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
De artikelnaam omvat in aangegeven volgorde:
1. Artikelnaam, deze wordt altijd opgenomen
2. Farmaceutische vorm
3. Sterkte
4. Nadere aanduidingen

Deze naam is UNIEK.


Het veld komt voor in: