Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 020 Namen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
NMNR Naamnummer 1O 7 N 006‑012
NMMEMO Memokode 6 A 013‑018
NMETIK Etiketnaam 27 A 019‑045
NMNM40 Korte handelsnaam 40 A 046‑085
NMNAAM Naam volledig 50 A 086‑135
Leeg veld 25 A 136‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 020

In bestand 020 worden eenmalig alle namen vermeld die of als generieke productnaam dan wel handelsproductnaam danwel artikelnaam voorkomen.

Op deze wijze wordt eenduidig alle kenmerken die bij de naam van toepassing zijn vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld een etiketnaam of memokode.

De namen kunnen d.m.v. het naamnummer vanuit de bestanden 004, 031, 050 en 0711 zichtbaar worden gemaakt.