Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Korte handelsnaam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NMNM40 Korte handelsnaam 40 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit is een oude naamgeving afkomstig uit het Farmodex bestand (jaren 80).

De naam is voor geneesmiddelen in principe gelijk aan de Informatorium product naam.
Voor niet-geneesmiddelen is de naam in principe gelijk aan de naam van 50 posities.

Het gebruik van deze naam is uitstervend. Maak bij voorkeur gebruik van NMETIK (niet uniek) of NMNAAM (wel uniek).


Het veld komt voor in: