Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Relatie soort

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NMRNR Relatie soort 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De soort relatie tussen het in- en uitgangsnummer wordt in deze rubriek aangegeven.

Zie voor in gebruik zijnde relatie soorten de item kode (THITMK) van bestand 0900, thesaurus-nummer 66 (THNR=066).

Tot op heden (begin 2010) zijn de volgende relaties opgenomen:
1 Rel.gen/brandedRel. generiek / branded
2 Rel.voork./syn.Relatie voorkeur/synoniem
3 Relatie ned.voorkeursterm / latijnse voorkeursterm
4 Relatie latijnse voorkeursterm / ned.voorkeursterm
5 Relatie ned.voorkeursterm / latijnse synoniemen
6 Relatie latijnse voorkeursterm / ned.synoniemen
7 Relatie naam / merkstamnaam
8 Relatie naam / firmastamnaam

Als voorbeeld bevat de soort relatie NMRNR=4
het naamnummer ingang (NMNRIN) het nummer van de latijnse voorkeursterm en
het naamnummer uitgang (NMNRUI) het nummer van de nederlandse voorkeursterm.


Het veld komt voor in: