Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Relatie soort

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NMRNR Relatie soort 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 66 (bestand 902).
Thesaurus 66 bevat de relatiesoort die er tussen namen kan zijn.

Voorbeelden:
1 Rel.gen/brandedRel. generiek / branded
2 Rel.voork./syn.Relatie voorkeur/synoniem
3 Relatie ned.voorkeursterm / latijnse voorkeursterm
4 Relatie latijnse voorkeursterm / ned.voorkeursterm
5 Relatie ned.voorkeursterm / latijnse synoniemen
6 Relatie latijnse voorkeursterm / ned.synoniemen
7 Relatie naam / merkstamnaam
8 Relatie naam / firmastamnaam


Het veld komt voor in: