Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: NZa maximum tarief (incl. BTW-laag)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NZATARIEF NZa maximum tarief (incl. BTW-laag) 14 N NZa
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Het door de NZa vastgestelde maximale tarief (incl. laag BTW) voor het betreffende ZI-nummer. Dit tarief wordt door de NZa vastgesteld voor de duur van 1 jaar, met dien verstande dat indien de WGP-maximumprijs wordt aangepast tot onder het NZa-maximumtarief, het NZa-maximumtarief ook naar beneden zal worden aangepast (gelijk aan het nieuwe WGP-maximumtarief).

Het NZa-maximumtarief kan dus niet boven de WGP-maximumprijs liggen. De WGP-maximumprijs wordt maximaal 2x per jaar aangepast (in april en oktober). In de praktijk betekent dit dat het NZa maximumtarief 3x per jaar kan veranderen: in januari, april en oktober.


Het veld komt voor in: