Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode referentieprodukt per cluster

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
REFKOD Kode referentieprodukt per cluster 1 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
In de periode van 1-9-2003 t/m 1-2-2004 was deze rubriek vervallen.
Vanaf 1-3-2013 is deze rubriek vervallen Deze rubriek heeft de volgende betekenis:

Omschrijving:
De kode referentieprodukt geeft het duurste artikel uit inkoopkanaal 1 weer. He kan de volgende waarden bevatten:
0 = geen referentieprodukt
1 = referentieprodukt
Per cluster kunnen meerdere referentieprodukten voorkomen.

NB: deze rubriek werd gebruikt i.c.m. het veld PKKODE (ook vervallen) ‚+€


Het veld komt voor in: