Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Verwijzing relatie thesauri 1

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
RLTHE1 Verwijzing relatie thesauri 1 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan naar welke thesaurus het volgende veld RLID1 verwijst.


Het veld komt voor in: