Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 911 Header relatie bestand

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
RLSRT Relatie soort nummer 1O 6 N 006‑011
RLOMS Relatieomschrijving 50 A 012‑061
RLBST1 Verwijzing relatie bestand 1 20 A 062‑081
RLTHE1 Verwijzing relatie thesauri 1 6 N 082‑087
RLID1 Verwijzing Identificierende rubriek 1 10 A 088‑097
RLBST2 Verwijzing relatie bestand 2 20 A 098‑117
RLTHE2 Verwijzing relatie thesauri 2 6 N 118‑123
RLID2 Verwijzing Identificierende rubriek 2 10 A 124‑133
Leeg veld 27 A 134‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand is samen met bestand 912 een generiek koppelbestand tussen twee verschillende items.