Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Verwijzing relatie thesauri 2

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
RLTHE2 Verwijzing relatie thesauri 2 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan naar welke thesaurus het volgende veld RLID1 verwijst.
Indien dit veld gevuld is met '0', betekent dit dat het voorgaande veld RLBST2 naar een ander bestand dan 902 (= thesauri) verwijst.


Het veld komt voor in: