Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: RVG-nummer 1

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
RVRVG1 RVG-nummer 1 5 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is vervallen.

De velden RVRVG1, RVRVG2, en RVRVG3 zijn vervallen. Daarvoor in de plaats zijn gekomen de velden RVREGNR1, RVREGNR2 en RVREGNR3 (ook in BST004).

Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) heeft per mei 2007 een nieuw coderingsstelsel voor registratienummers geintroduceerd. Tot mei 2007 waren registratienummers 5-cijferig. Vanaf mei 2007 worden nummers met 6-cijfers uitgedeeld. In de G-Standaard veld RVRVG1 was slechts plaats voor 5 nummers. Daarom is een nieuw veld geintroduceerd dat per oktober 2007 wordt uitgeleverd geleverd.


Het veld komt voor in: