Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort tarief/prijs/bedrag

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
SRTTPB Soort tarief/prijs/bedrag 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Verwijzing naar het soort tarief/prijs/bedrag behorend bij de opgegeven IDCODE. De betekenis van de coderingen staan vermeld in thesaurus 3002.

1=AIP 2=AVP 3=GVS 4=WGP 5=vergoedingsprijs 6=tarief prestatie 7=zorgverzekeraarsprijs ‚‚+€

De zorgverzekeraarsprijs is afkomstig uit de invoerapplicatie voor zorgverzeker aars en komt als enige van de hierboven genoemde prijzen ook beschikbaar in de webservice prijzen. Zie daarvoor de implementatierichtlijn 'prijzen zorgverzeke raars'


Het veld komt voor in: