Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 180 Prijs / tarief tabel

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THIDSRT Thesaurusverwijzing soort codering (3001) 4 N 006‑009
IDSRT Soort codering (bij ZI nummer codering) 1O 6 N 010‑015
IDCODE Unieke ID van codering (bijv. ZI nummer) 2O 15 A 016‑030
THSTPB Thesaurusverwijzing srt tarief/prijs/bedrag (3002) 4 N 031‑034
SRTTPB Soort tarief/prijs/bedrag 3O 6 N 035‑040
THSBRN Thesaurusverwijzing soort bron (3003) 4 N 041‑044
SRTBRN Soort bron (bijv NAW bestand 301) 4O 6 N 045‑050
IDBRON Unieke ID van bron 5O 7 A 051‑057
AANINF Aanvullende contract informatie 6O 10 A 058‑067
TRPRBD Tarief / Prijs / Bedrag 16(10,6) N 068‑083
STRDAT Startdatum (jjjjmmdd) van tarief/prijs/bedrag 8 N 084‑091
ENDDAT Einddatum (jjjjmmdd) van tarief/prijs/bedrag 8 N 092‑099
Leeg veld 29 A 100‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Welk proces wordt door dit bestand ondersteund?

Bestand 180 bevat prijzen en tarieven voor producten in de G-Standaard evenals prestaties die van toeapassing zijn in de apotheek.

Op welk niveau prijzen zijn weergegeven is terug te vinden in de velden IDSRT e n IDCODE. Het soort prijs kan worden gevonden in de velden THSTPB en SRTTPB. In de velden THSBRN en SRTBRN kan worden gevonden voor welke zorgverzekeraar de opgegeven prijs geldt. Verder kan nog worden gevonden voor welke periode de opgegeven prijs geldig is, namelijk vanaf de datum in STRDAT tot de datum in ENDDAT ‚+€ Meer informatie

Klik op de velden voor gedetailleerde informatie per veld. Voor het implementer en van dit bestand in een xIS, zie de flowchart prijzen en de implementatierich tlijn 'prijzen zorgverzekeraars'.