Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 180 Prijs / tarief tabel

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THIDSRT Thesaurusverwijzing soort codering (3001) 4 N 006‑009
IDSRT Soort codering 1O 6 N 010‑015
IDCODE Unieke ID van codering (bijv. ZI nummer) 2O 15 A 016‑030
THSTPB Thesaurusverwijzing srt tarief/prijs/bedrag (3002) 4 N 031‑034
SRTTPB Soort tarief/prijs/bedrag 3O 6 N 035‑040
THSBRN Thesaurusverwijzing soort bron (3003) 4 N 041‑044
SRTBRN Soort bron 4O 6 N 045‑050
IDBRON Unieke ID van bron 5O 7 A 051‑057
AANINF Aanvullende contract informatie 6O 10 A 058‑067
TRPRBD Tarief / Prijs / Bedrag 16(10,6) N 068‑083
STRDAT Startdatum (jjjjmmdd) van tarief/prijs/bedrag 8 N 084‑091
ENDDAT Einddatum (jjjjmmdd) van tarief/prijs/bedrag 8 N 092‑099
Leeg veld 29 A 100‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Bestand 180 wordt sinds december 2011 uitgeleverd en bevat prijzen en tarieven per ZI-nummer. In bestand 004 kan er slechts één inkoopprijs en vergoedingsprijs per ZI-nummer worden uitgeleverd. Omdat er behoefte was aan een mogelijkheid om bij één ZI-nummer een prijs per zorgverzekeraar te kunnen gaan uitleveren is bestand 180 ingevoerd. Elk ZI-nummer komt één of meerdere keren voor in bestand 180, afhankelijk van de prijzen die van toepassing zijn op het artikel.

Bestand 180 bevat naast prijzen per zorgverzekeraar ook een aantal prijzen die reeds in bestand 004 worden uitgeleverd, namelijk de inkoopprijs (AIP), verkoopprijs, vergoedingsprijs, WGP maximumprijs en GVS vergoedingslimiet.

Omdat de prijsvelden in bestand 004 gelimiteerd zijn tot maximaal € 999.999,99 is bestand 004 niet bruikbaar voor geneesmiddelen met een prijs groter dan 1 miljoen euro per verpakking. Bestand 180 kent deze limiet niet. Sinds 2021 dient de correcte prijs daarom altijd te worden gehaald uit bestand 180.