Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Basiseenheid product thesaurusnr

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THEHHV Basiseenheid product thesaurusnr 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het thesaurusnummer van de basiseenheden produkt bevat (indien een verwijzing aanwezig is) altijd de waarde 002 (TSNR=002). In combinatie met de basiseenheid produkt (XPEHHV) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=XPEHHV, TSNR=THEHHV


Het veld komt voor in: