Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 711 Generieke producten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
GSKODE GSK-code 8(7+1) N 014‑021
THKTVR Farmaceutische vorm thesaurusnummer 3 N 022‑024
GPKTVR Farmaceutische vorm code 3 N 025‑027
THKTWG Toedieningsweg thesaurusnummer 3 N 028‑030
GPKTWG Toedieningsweg code 3 N 031‑033
GPNMNR Naamnummer volledige GPK-naam 7 N 034‑040
GPSTNR Naamnummer GPK-stofnaam 7 N 041‑047
GPINST Ingegeven sterkte stofnamen 25 A 048‑072
GPMLCI Min. leeftijd als contra-indicatie 3 N 073‑075
GPMLCT Min.leeftijd als CI tekstnummer 8 N 076‑083
GPADVP Aantal dagen voorschrijfperiode 3 N 084‑086
GPTCVP Tekst-code voorschrijfperiode 8 N 087‑094
THKHVS Tnnr. Aanvullende informatie voorschrijven PRK 4(4,0) N 095‑098
GPKHVS Aanvullende informatie voorschrijven PRK 6(6,0) N 099‑104
SPKODE SuperProduktKode (SPK) 8(7+1) N 105‑112
THSTWG Stamtoedieningsweg - thesaurus 58 3 N 113‑115
SSKTWG Stamtoedieningsweg code 3 N 116‑118
ATCODE ATC-code 8 A 119‑126
THEHHV Basiseenheid product thesaurusnr 3 N 127‑129
XPEHHV Basiseenheid product kode 3 N 130‑132
Leeg veld 28 A 133‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat een verzameling van gegevens van het geneesmiddel op 'generiek' niveau.
Dit wordt de Generieke Product Kenmerken (GPK) genoemd.

Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse geneesmiddelniveaus, zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat.

Historie:
Dit bestand heeft per 1-11-2004 het oude bestand 710 vervangen, samen met:
- Voorschrijfbestand vanaf dd 1-6-2002 (BST050T, BST051T en BST059T)
- Doseringenbestand vanaf dd 1-4-2002 (BST640T t/m BST644T)