Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusnummer (BST902T)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THVNR Thesaurusnummer (BST902T) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is niet gevuld.

Dit veld was bedoeld om het thesaurusnummer van de thesaurus uit bestand 902 te bevatten, waarop het item in veld THVINR betrekking heeft.
Voor bijvoorbeeld de Contra-Indicaties is dit thesaurusnummer 40.


Het veld komt voor in: