Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 410 Codestelsel ZRS (definities)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
AAACOD Soort code 1O 2(2,0) N 006‑007
ZRNR Zorg Registratie nummer 2O 6(6,0) N 008‑013
ZRMEMO Memocode bij ZR nummer uniek per AAACOD 8 A 014‑021
ZROMSS Omschrijving ZRNR in 70 posities voor keuzemenu's 70 A 022‑091
ZROMSE Omschrijving ZRNR in 45 posities voor op etiket 45 A 092‑136
THMOD Tekstmodule-thesaurus 103 3 N 137‑139
TXMOD Tekstmodule 3 N 140‑142
THSRTT Tekstsoort-thesaurus 104 3 N 143‑145
TXSRTT Tekstsoort 3 N 146‑148
TXKODE Tekst nivo kode 8 N 149‑156
ZRDATO Datum van 1e opname 8(DMJ) N 157‑164
ZRDATM Datum van laatste mutatie 8(DMJ) N 165‑172
ZRDATV Datum van inactief maken 8(DMJ) N 173‑180
THVNR Thesaurusnummer (BST902T) 4 N 181‑184
THVINR Thesaurus itemnummer (BST902T) 6 N 185‑190
Leeg veld 2 A 191‑192
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de elementen van de afzonderlijke zeven tabellen (Aanleiding, Analyse en Actie met de benodigde subtabellen) opgenomen met hun kenmerken, zoals een memocode, informatieteksten en data voor het algemeen beheer.

Zie verder de Implementatierichtlijn ZRS.