Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusverwijzig eenh. hoeveelh. generiek naam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TSGNEH Thesaurusverwijzig eenh. hoeveelh. generiek naam 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.


Het veld komt voor in: