Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Volgnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VLGNR Volgnummer 5 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een volgnummer.
Omdat er meerdere zorgregels (ieder een combinatie van de zeven ZRA's) aan een blok kunnen worden gekoppeld, is in de sleutelrelatie een volgnummer toegevoegd.

Dit volgnummer heeft derhalve geen enkele waarde voor het eventueel toekennen van voorkeuren en/of prioriteiten.


Het veld komt voor in: