Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 415 Medicatie Bewaking koppelen met ZRS

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THMODU Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) 4 N 006‑009
TXMODU Tekstmodule 1O 6 N 010‑015
THTSRT Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104) 4 N 016‑019
TXTSRT Tekstsoort 2O 6 N 020‑025
TXKODE Tekst nivo kode 3O 8 N 026‑033
TXBLNR Tekstbloknummer 4O 8 N 034‑041
ZRA10 Aanleiding (A10 uit ZRS) 6(6,0) N 042‑047
ZRA11 Subaanleiding (A11 uit ZRS) 6(6,0) N 048‑053
ZRA20 Analyse (A20 uit ZRS) 6(6,0) N 054‑059
ZRA21 Subanalyse (A21 uit ZRS) 6(6,0) N 060‑065
ZRA30 Actie (A30 uit ZRS) 6(6,0) N 066‑071
ZRA31 Actiegroep (A31 uit ZRS) 6(6,0) N 072‑077
ZRA32 Actieregel (A32 uit ZRS) 6(6,0) N 078‑083
VLGNR Volgnummer 5O 5 N 084‑088
Leeg veld 8 A 089‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
In dit bestand wordt de koppeling gerealiseerd tussen de Medicatie Bewaking en het Zorg Registratie Systeem.
(Zie voor functioneel gebruik de implementate richtlijn : Zorg Registratie Systeem)

In bestand BST415T wordt per tekstblok uit bestand BST921T en/of BST922T de ZRS-actieregel(s) gekoppeld.
Om meerdere koppelingen bij één tekstblok te kunnen realiseren, is per bloktekst een volgnummer toegevoegd. Dit volgnummer is per blok oplopend vanaf 1.

Voor iedere koppeling wordt een complete set van ZRA10 ZRA11 ZRA20 ZRA21 ZRA30 ZRA31 ZRA32 beschreven. Deze codes corresponderen ieder met de zorgregelcodes in bestand BST410T.

ZRA10 = Aanleiding
ZRA11 = subtabel Aanleiding
ZRA20 = Analyse
ZRA21 = subtabel Analyse
ZRA30 = Actie
ZRA31 = subtabel Actiegroepen
ZRA32 = uitgevoerde subactie binnen een actiegroep