Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 415 Medicatie Bewaking koppelen met ZRS

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THMODU Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) 4 N 006‑009
TXMODU Tekstmodule 1O 6 N 010‑015
THTSRT Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104) 4 N 016‑019
TXTSRT Tekstsoort 2O 6 N 020‑025
TXKODE Tekst nivo kode 3O 8 N 026‑033
TXBLNR Tekstbloknummer 4O 8 N 034‑041
ZRA10 Aanleiding (A10 uit ZRS) 6(6,0) N 042‑047
ZRA11 Subaanleiding (A11 uit ZRS) 6(6,0) N 048‑053
ZRA20 Analyse (A20 uit ZRS) 6(6,0) N 054‑059
ZRA21 Subanalyse (A21 uit ZRS) 6(6,0) N 060‑065
ZRA30 Actie (A30 uit ZRS) 6(6,0) N 066‑071
ZRA31 Actiegroep (A31 uit ZRS) 6(6,0) N 072‑077
ZRA32 Actieregel (A32 uit ZRS) 6(6,0) N 078‑083
VLGNR Volgnummer 5O 5 N 084‑088
Leeg veld 8 A 089‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de koppeling tussen de medicatiebewaking en het Zorg Registratie Systeem.

Zie verder de Implementatierichtlijn ZRS.