Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Datum officiële uitgifte (ddmmjjjj)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VNDATE Datum officiële uitgifte (ddmmjjjj) 8 N NHG
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de door het NHG gehanteerde datum van uitgifte.


Het veld komt voor in: