Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 372 Versienummer tabel WCIA

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
VNVERS Versienummer van de WCIA tabellen 1O 4 N 006‑009
VNDATE Datum officiële uitgifte (ddmmjjjj) 8 N 010‑017
VNOMS Omschrijving versienummer 80 A 018‑097
Leeg veld 31 A 098‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de versienummers en datum waarop betreffende versie van de NHG-tabel Gebruiksvoorschriften in gebruik genomen is.