Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Basiseenheid verpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPDLEH Basiseenheid verpakking 2 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De eenheid waarop verpakkingshoeveelheden worden gebaseerd.

Zie voor in gebruik zijnde basiseenheden verpakking de memo kode (THITMK) van bestand 0902 thesaurusnummer 002 (THNR=002).


Het veld komt voor in: