Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 210 Verpakkingsthesaurus

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
VPIDNR Identificatie nummer (10-tallig) 1O 4 N 006‑009
VPKODA Identificatie nummer (36-tallig) 3 A 010‑012
VPHFAA Aantal hoofdverpakkingen 5 N 013‑017
VPHFOM Hoofdverpakking omschrijving kode 3 N 018‑020
VPDLAA Aantal deelverpakkingen 5 N 021‑025
VPDLOM Deelverpakking omschrijving kode 3 N 026‑028
VPDLHV Hoeveelheid per deelverpakking 8(6,2) N 029‑036
VPDLEH Basiseenheid verpakking 2 A 037‑038
Leeg veld 26 A 039‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 210

Dit bestand bevat een unieke identificatie voor de beschrijving van de verpakking. Deze identificatie wordt gebruikt bij het toekennen van de HIBC code.