Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode kliniekverpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPKKVP Kode kliniekverpakking 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De kode kliniekverpakking geeft aan of het artikel uitsluitend aan de intramurale sector wordt geleverd.

Blanko = geen betekenis

K = Verpakking is een kliniekverpakking


Het veld komt voor in: