Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: U/N kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VPKUNV U/N kode 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De U/N kode geeft de status van de verpakking weer en wordt gebruikt in samenhang met de U/N datum (XPKUND). De volgende statussen worden onderscheiden:
N = Nieuw in de handel (vervallen)
U = Uitverkoop; product gaat binnenkort uit de handel
V = Vervallen
W = Mag wettelijk niet meer worden verhandeld
Bij geregistreerde geneesmiddelen kan de wetgever de registratie doorhalen danwel intrekken. Als de datum die de wetgever hanteerd wordt overschreden mag het middel niet meer worden verhandeld. De letter W geeft aan dat deze statuts is bereikt en dat het middel bij de eerst volgende uitgave zal worden verwijderd.


Het veld komt voor in: