Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aanbiedingsmoment

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VSAANB Aanbiedingsmoment 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Aanbiedingsmoment

ANZ
Er is sprake van een ANZ (Avond/Nacht/Zondag) recept indien het recept wordt aangeboden en afgeleverd tijdens de ANZ-periode. De ANZ-periode is op werkdagen vanaf 18.00 uur 's avonds tot 8.00 uur 's ochtends, op zondagen en officiële feestdagen (1 januari, 2e paasdag, 30 april, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en om de 5 jaar op 5 mei).

Werkdag
Indien de criteria voor een ANZ recept niet van toepassing zijn, is sprake van aflevering op een werkdag.

Ongespecificeerd
De code ongespecificeerd is bestemd voor gebruik indien de gedifferentieerde receptregeltoeslag nog niet in werking is getreden.

Voorbeelden:
1 = Werkdag
2 = ANZ
3 = Ongespecificeerd (vervallen per 1-5-2008)


Het veld komt voor in: