Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 950 Codering Gedifferentieerde tarieven

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
VSCODE Codering 1O 6 N 006‑011
VSOMSL Volledige omschrijving 60 A 012‑071
VSOMSK Verkorte omschrijving 30 A 072‑101
THSLEV Thes.nr. Soort levering 4 N 102‑105
VSSLEV Soort levering 6 N 106‑111
THUITG Thes.nr. Uitgifte soort 4 N 112‑115
VSUITG Soort uitgifte 6 N 116‑121
THSBRD Thes.nr. Soort bereiding 4 N 122‑125
VSSBRD Soort bereiding 6 N 126‑131
THAANB Thes.nr. Aanbiedingsmoment 4 N 132‑135
VSAANB Aanbiedingsmoment 6 N 136‑141
VSWTG WMG tarief 8(6,2) N 142‑149
THTHUIS Thes.nr. Toeslag thuis 4 N 150‑153
VSTHUIS Toeslag thuis 6 N 154‑159
Leeg veld 1 A 160‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Vanaf 1 januari 2012 zijn er vrije tarieven ingevoerd: dit betekent dat er in bestand 950 niet langer tarieven zijn opgenomen.


Vanaf 1 juli 2008 is de vaste receptregelvergoeding (tot 30-11-2007: 6,10 euro, tussen 1-12-2007 en 30-6-2008: 6,00 euro) vervangen worden door een gedifferentieerde receptregelvergoeding.

Dit betekent dat er verschillende tarieven gelden voor het afleveren van een herhaalrecept, een eigen bereiding of een recept in de nachtdienst.

In het kader hiervan werden apothekers al in 2007 verplicht door de NZa om bij te houden hoeveel afleveringen er per soort worden gedaan.

Op verzoek van de KNMP en de AIS-softwarehuizen heeft Z-Index een tabel met gedifferentieerde tarieven toegevoegd aan de G-Standaard.

Het doel van deze tabel was tweeledig:
- vóór juli 2008: ondersteunen administratie verschillende soorten aflevering
- vanaf juli 2008: in declaratie per verstrekking juiste receptregeltarief toepassen

Vanaf 1 januari 2012 kunnen de codes in deze tabel gebruikt worden in het declaratieverkeer. De bijbehorende tarieven zullen echter per zorgverzekeraar en per apotheek onderling moeten worden vastgelegd. Deze kunnen niet langer meer uit de G-Standaard worden gehaald omdat ze niet langer door de NZa worden vastgesteld.