Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Codering

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VSCODE Codering 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
VSCODE Voorschrijfcodering (Behorende bij de omschrijving (VSOMSL)

Bij introductie van dit bestand (1-6-2007) worden de coderingen gehanteerd zoals deze in de oorspronkelijke handmatige tabel bij het overleg met de softwarehuizen voorkwamen. (1 t/m 24)


Het veld komt voor in: