Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Volledige omschrijving

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VSOMSL Volledige omschrijving 60 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
VSOMSL Omschrijvingen bij de Voorschrijfcodering (VSCODE)

De omschrijving wordt als volgt opgebouwd:
Soort levering + Soort uitgifte + Soort bereiding + Aanbiedingsmoment.
Eventueel vindt er een handmatige aanpassing plaats op de omschrijving.


Het veld komt voor in: