Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort bereiding

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VSSBRD Soort bereiding 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Soort bereiding

Magistrale bereiding gewoon / Magistrale bereiding bijzonder / Geen bereiding
Er is sprake van een magistrale bereiding indien het geneesmiddel door de apotheekhoudende zelf wordt bereid omdat hiervoor geen equivalent (combinatie van werkzame stof, dosering en toedieningsvorm) in de handel verkrijgbaaar is, dan wel niet op de gewenste termijn leverbaar is.
Onder bijzondere magistrale bereiding wordt verstaan een magistrale bereiding die aseptische handelingen vergt of een magistrale bereiding met risicovolle stoffen.

Ongespecificeerd
De code ongespecificeerd is bestemd voor gebruik indien de gedifferentieerde receptregeltoeslag nog niet in werking is getreden.

Voorbeelden:
1 = Geen bereiding
2 = Magistrale bereiding gewoon
3 = Magistrale bereiding bijzonder
4 = Ongespecificeerd (vervallen per 1-5-2008)


Het veld komt voor in: