Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort levering

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VSSLEV Soort levering 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Soort levering

Weeklevering
Een weekaflevering betreft een aflevering van receptgeneesmiddelen voor één wee in een weekdoseerverpakking. Indien eenmaal per twee weken geneesmiddelen worde geleverd in weekdoseerverpakkingen, dient dit als twee weekleveringen te worden geregistreerd. Er kan alleen sprake zijn van een weeklevering indien hiertoe ee indicatie bestaat.

Gewone levering
Indien niet is voldaan aan de criteria voor weeklevering, is sprake van een gewone levering

Ongespecificeerd
De code ongespecificeerd is bestemd voor gebruik indien de gedifferentieerde receptregeltoeslag nog niet in werking is getreden.

Voorbeeld:
1 = Gewone
2 = Week
3 = Ongespecificeerd (vervallen per 1-5-2008)
4 = 2 weken
5 = 3 weken
6 = 4-maandsterhandstelling (vanaf 1-10-2021)
7 = 6-maandsterhandstelling (vanaf 1-10-2021)
8 = 9-maandsterhandstelling (vanaf 1-10-2021)
9 = 12-maandsterhandstelling (vanaf 1-10-2021)


Het veld komt voor in: