Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: WMG tarief

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VSWTG WMG tarief 8 N Min. van VWS
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Per 1-1-2012 is dit veld komen te vervallen: met de invoering van vrije prij zen worden tarieven niet langer centraal door de NZa vastgelegd

Berekening maximale declaratieprijs WMG-aflevering:
De volgende formule is van toepassing:

Declaratieprijs = materiaalkosten - clawback + WMG-tarief

materiaalkosten = vergoedingsprijs (indien geen magistrale bereiding)
materiaalkosten = som van de vergoedingsprijzen (bij een magistrale bereiding)


clawback tot 30-11-2007: 6,82% met een maximum van 6,80 euro
clawback van 1-12-2007 tot 30-6-2008: 11,3% met een maximum van 6,80 euro
clawback van 1-7-2008 tot 31-12-2008: 0%
clawback vanaf 1-1-2009: 8,53% met een maximum van 6,80 euro
clawback vanaf 1-1-2011: 6,82% met een maximum van 6,80 euro
clawback vanaf 1-1-2012 afgeschaft, kortingspercentage en maximum verschillen per verzekeraar


WMG-tarief = tot 31-12-2011 volgens deze tabel;
vanaf 1-1-2012: verschilt per zorgverzekeraar


Het veld komt voor in: