Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Datum intrekking handelsvergunning

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XPDODD Datum intrekking handelsvergunning 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Bij ieder geregistreerd geneesmiddel behoort een einddatum van de registratie.

De einddatum van de registratie kan op twee manieren tot standkomen: A. Doorhalen B. Intrekken, zie datum intrekking.

Het doorhalen geschiedt op aangeven van de registratiehouder.

Nadat het verzoek tot doorhaling door de registratiehouder door het College ter Beoordeling van Geneesmiddel is gehonoreerd wordt de datum doorhaling gevuld. Het middel met het doorgehaalde RVG nummer mag nog gedurende een looptijd van 12 maanden worden verhandeld en afgeleverd. Na ommekomst van voornoemde 12 maanden wordt de status beschouwd als intrekking en mag het middel niet langer in voorraad zijn of worden verhandeld.


Het veld komt voor in: