Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bereidingsvoorschrift kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XSBERV Bereidingsvoorschrift kode 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

000 = Niet ingevuld

Bereidingsvoorschrift is een identificerend gelegenheidskenmerk van een handelsprodukt.

Zie voor in gebruik zijnde bereidingsvoorschriften, de item kode (TSITNR) van bestand 0902 thesaurusnummer 81 (TSNR=081)

Het kenmerk wordt altijd nagegaan bij produktgroep MR (magistrale receptuur); dit betreft voornamelijk FNA. Het kan ook voorkomen bij de produktgroep FP (farmaceutische preparaten), meestal om produkten te onderscheiden die wel en die niet volgens FNA zijn bereid (bereidingsvoorschrift kode 001 = FNA, resp. 000 = NIET INGEVULD).

Deze rubriek komt tot 1-9-2008 geheel overeen met de inhoud van HPBERV uit bestand 0030


Het veld komt voor in: