Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Basiseenheid verpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XSDLEH Basiseenheid verpakking 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De eenheid die aangeeft waarop de hoeveelheid per deelverpakking is gebaseerd.

In combinatie met de thesaurus basiseenheid verpakking (TSDLEH) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=XSDLEH, TSNR=TSDLEH

Deze rubriek komt tot 1-9-2008 geheel overeen met de inhoud van XPDLEH uit bestand 0030


Het veld komt voor in: