Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: HPK-eenheid kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XSEENH HPK-eenheid kode 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

HPK-eenheid is een identificerend standaardkenmerk van een handelsprodukt.

Zie voor in gebruik zijnde HPK-eenheden item kode (TSITNR) van bestand 0902 thesaurus-nummer 2 (TSNR=002)

Het veld moet altijd worden ingevuld bij de produktgroepen SP, GH, MR, TA, TC en FP.
De HPK-eenheid is of gelijk aan de (GPK)-eenheid of ST.
De HPK-eenheid is ST en niet gelijk aan de (GPK)-basiseenheid in de volgende gevallen:

- alle steriele farmaceutische vormen waarvan de sterkte als een concentratie wordt opgegeven, dus injectievloeistoffen, infusievloeistoffen, oogdruppels, oogwassingen, oogzalven;

- dosisaerosolen.

Deze rubriek komt tot 1-9-2008 geheel overeen met de inhoud van XPEENH uit bestand 0030


Het veld komt voor in: