Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Emballagesluiting kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XSEMBS Emballagesluiting kode 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het veld staat standaard op 000 = NIET INGEVULD.

Emballagesluiting is een identificerend gelegenheidskenmerk van een handelsprodukt. Zie voor in gebruik zijnde emballagesluitingen, de item kode (TSITNR) van bestand 0902 thesaurusnummer 75 (TSNR=075)

De emballagesluiting kan alleen ingevuld worden in combinatie met het emballagetype (XSEMBT). Emballagesluitingen worden alleen opgegeven als er twee overigens identieke produkten zijn die alleen in dit kenmerk verschillen.

Deze rubriek komt tot 1-9-2008 geheel overeen met de inhoud van HPEMBS uit bestand 0030


Het veld komt voor in: