Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: PIF-nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XSKPIF PIF-nummer 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

PIF = Patienten Informatie Folder

Zie voor in gebruik zijnde patienten informatie folders, de item kode (TSITNR) van bestand 0902 thesaurusnummer 10 (TSNR=010)

De KNMP geeft in samenwerking met de KNMG ten behoeve van patienten geneesmiddelinformatie voor FNA-preparaten en grondstoffen uit. De betreffende informatie dient bij het afleveren van het betreffende geneesmiddel aan de patient te worden overhandigd. Geneesmiddelinformatie voor preparaten die veel worden voorgeschreven is in de vorm van scheurblokjes te bestellen bij de afdeling Administratie van de KNMP. Geneesmiddelinformatie voor minder frequent voorgeschreven preparaten is op moederkaart verkrijgbaar in twee ringbanden, eveneens te bestellen bij de KNMP.

De rubriek is alleen gevuld bij de betreffende FNA-preparaten in de produktgroep MR (magistrale receptuur) en bij de betreffende grondstoffen.

Deze rubriek komt tot 1-9-2008 geheel overeen met de inhoud van XPKPIF uit bestand 0030


Het veld komt voor in: