Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Opnemen als favoriet na Aanleiding en Analyse

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ZRFAV1 Opnemen als favoriet na Aanleiding en Analyse 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de combinatie van aanleiding en analyse al dan niet als favoriet bestempeld worden.
Bijvoorbeeld, een combinatie van 10,11, 20, 21 is al dan niet favoriet; dit is onafhankelijk van de acties die daar bij horen.

De code kan J of N zijn:
N = de combinatie is niet favoriet
J = de combinatie is wel favoriet

Bovenliggend niveau is favoriet, als minimaal één onderliggend niveau favoriet is.


Het veld komt voor in: