Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 413 Codestelsel ZRS onderling verband

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ZRNR30 Zorg Registratie Nummer van de Actie 1O 6(6,0) N 006‑011
ZRNR31 Zorg Registratie Nummer van de Actiegroep 2O 6(6,0) N 012‑017
ZRNR32 Zorg Registratie Nummer van de Actieregel 3O 6(6,0) N 018‑023
ZRNR20 Zorg Registratie Nummer van de Analyse 6O 6(6,0) N 024‑029
ZRNR21 Zorg Registratie Nummer van de Sub-Analyse 7O 6(6,0) N 030‑035
ZRNR10 Zorg Registratie Nummer van de Aanleiding 4O 6(6,0) N 036‑041
ZRNR11 Zorg Registratie Nummer van de Sub-Aanleiding 5O 6(6,0) N 042‑047
THMOD Tekstmodule-thesaurus 103 3 N 048‑050
TXMOD Tekstmodule 3 N 051‑053
THSRTT Tekstsoort-thesaurus 104 3 N 054‑056
TXSRTT Tekstsoort 3 N 057‑059
TXKODE Tekst nivo kode 8 N 060‑067
ZRFAV1 Opnemen als favoriet na Aanleiding en Analyse 1(J/N) A 068‑068
ZRFAV2 Opn. als favoriet na Aanleiding, Analyse en Actie 1(J/N) A 069‑069
Leeg veld 27 A 070‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 413

Dit bestand wordt per 1 januari 2004 (onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van het WINAp) uitgeleverd.
U dient voor gebruik over een aparte licentie (los van de G-Standaard) te beschikken.

Alle bestanden m.b.t. het Zorg Registratie Systeem (BST410T, BST411T en BST413T) worden meegeleverd met de G-Standaard en bevinden zich in de aparte sub-directory "ZRS".


Het onderlinge verband binnen het Zorg Registratie Systeem tussen de volgende drie combinaties:
- Een combinatie van de twee afzonderlijke Aanleidings-tabellen (AAACOD=10 of 11)
- Een combinatie van de twee afzonderlijke Analyse-tabellen (AAACOD=20 of 21)
- Een combinatie van de drie afzonderlijke Actie-tabellen(AAACOD=30, 31 of 32)


M.a.w. Welke Aanleiding vraagt welke Analyse met bijbehorende Actie(s) uit te voeren?