Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 413 Codestelsel ZRS onderling verband

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ZRNR30 Zorg Registratie Nummer van de Actie 1O 6(6,0) N 006‑011
ZRNR31 Zorg Registratie Nummer van de Actiegroep 2O 6(6,0) N 012‑017
ZRNR32 Zorg Registratie Nummer van de Actieregel 3O 6(6,0) N 018‑023
ZRNR20 Zorg Registratie Nummer van de Analyse 6O 6(6,0) N 024‑029
ZRNR21 Zorg Registratie Nummer van de Sub-Analyse 7O 6(6,0) N 030‑035
ZRNR10 Zorg Registratie Nummer van de Aanleiding 4O 6(6,0) N 036‑041
ZRNR11 Zorg Registratie Nummer van de Sub-Aanleiding 5O 6(6,0) N 042‑047
THMOD Tekstmodule-thesaurus 103 3 N 048‑050
TXMOD Tekstmodule 3 N 051‑053
THSRTT Tekstsoort-thesaurus 104 3 N 054‑056
TXSRTT Tekstsoort 3 N 057‑059
TXKODE Tekst nivo kode 8 N 060‑067
ZRFAV1 Opnemen als favoriet na Aanleiding en Analyse 1(J/N) A 068‑068
ZRFAV2 Opn. als favoriet na Aanleiding, Analyse en Actie 1(J/N) A 069‑069
Leeg veld 27 A 070‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de combinatie van aanleiding, analyse en actie (inclusief sub-regels), die als een trits bij elkaar horen. Via deze boomstructuur kan de apotheek via de aanleiding en analyse de juiste acties voor de zorgregistratie traceren en vastleggen.

Zie verder de Implementatierichtlijn ZRS.