Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Opn. als favoriet na Aanleiding, Analyse en Actie

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ZRFAV2 Opn. als favoriet na Aanleiding, Analyse en Actie 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of een actie (na aanleiding en analyse) al dan niet als favoriet bestempeld worden.

De code kan J of N zijn:
N = de combinatie is niet favoriet
J = de combinatie is wel favoriet

Bovenliggend niveau is favoriet, als minimaal één onderliggend niveau favoriet is.


Het veld komt voor in: