Documenten

Change PDF document Introductie van het Zorg Registratie Systeem
Dit document geeft de beschrijvingen van de datavelden in de G-Standaard en aandachtspunten voor het gebruik.
Change PDF document ZRS IR V-1-1-1
Implementatie richtlijn van het Zorg Registratie Systeem
Change PDF document Lareb Intensive Monitoring IR V-3-1-2
Change PDF document Kwaliteitsindicatoren IR V-2-2-2
Change PDF document Kankerverwekkend en giftig IR V-1-2-2
Change PDF document Weerstandsverlagend middel en influenzavaccin V-2-2-2
Eerder was de benaming van deze IR 'Grieprisico'
Change PDF document Naamgeving artikelen (HPK-PRK-GPK)
Het GIC hanteert enkele spelregels bij het bepalen van de geneesmiddelnaam op HPK-PRK-GPK-niveau. Welke? Dat kunt u terugvinden in dit transparantiedocument.
Change PDF document Bepaling multi/single-source op voorschrijfniveau V-0-1-2
Op verzoek van de LHV is in deze implementatie richtlijn uiteengezet, op welke wijze voorschrijf systemen tijdens de artikelselectie inzicht kunnen verschaffen of een artikel single-source danwel multi-source is.
Change PDF document UA-signaal IR V-1-1-1
Extra informatie over een afleverstatus bij geneesmiddelen ingevuld in bestand 004, veld VPKWGM, “kode wet op de geneesmiddelen”
Change PDF document Doorgeleverde bereiding IR V-1-1-1 VERVALLEN
Change PDF document Add-on geneesmiddelen - stollingsfactoren IR V-2-2-5
Deze richtlijn beschrijft de implementatie van de bestanden 131, 132 en 133 waarin de informatie over add-on geneesmiddelen is opgenomen.
Change PDF document WMG gedifferentiëerde tarieven IR V-3-2-4
Vanaf 1 juli 2008 is de vaste receptregelvergoeding vervangen door een gedifferentiëerde prestatie-bekostiging. Dit houd in dat een vervolguigifte, waar relatief weinig werk voor hoeft te worden gedaan door de apotheek, een lager tarief geldt dan voor een arbeidsintensieve bijzondere magistrale bereiding. (zie ook Niet-Eerste-Uitgifte-Clusters)
Change PDF document Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-8
Vanaf 01-01-2013 zijn de door de verzekeraar aangepaste en beschikbaargestelde prijzen per verzekeraar per webservice beschikbaar.
Change PDF document Preferentiebeleid IR V-1-4-2
Change PDF document Niet Eerste Uitgifte Clusters IR V-2-3-2
Deze implementatie richtlijn beschrijft hoe bestand 780 moet worden toegepast bij het beantwoorden van de vraag of de EU-toeslag mag worden berekend bij het ter hand stellen van een geneesmiddel. (Dit is een aanvulling op de implementatierichtlijn"voor de gedifferentieerde WMG toeslag)
Change PDF document ZIB's Medicatiebewaking aansluiting op zib's IR V-0-0-1
Deze implementatierichtlijn is een conceptversie die beschrijft hoe medicatiebewaking (MFB's en doseringscontrole) gebruik kan maken van gegevens die in zib's zijn vastgelegd. Deze versie is nog in ontwikkeling, maar kan als een eerste handreiking worden beschouwd.
Change PDF document Bepaling 1e, 2e en vervolg uitgifte (Uitgiftesignalen) IR V-4-1-2
Door uitgiftesignalen wordt bevorderd dat de cliënt door de zorgverlener op het juiste moment gerichte voorlichting en begeleiding krijgt voor het effectief en veilig gebruik van geneesmiddelen. Op basis van een juist signalering van tweede en vervolguitgifte wordt ook mogelijk gemaakt ongewenste herhaling van medicatiebewakingssignalen, zoals interacties, bewaking op indicatie-aarden, of (pseudo)dubbelmedicatie, te onderdrukken.
Change PDF document Toedienlijst IR V-2-1-1
Beschrijving van o.a.: - dubbel paraferen
Change PDF document Tekst blokken IR V-5-4-1
Naast de medicatie bewakings meldingen kunt u hier ook de meldingsteksten aan bijzondere kenmerken en indicatie-aarden terugvinden.
Change PDF document Samenstelling IR V-1-1-2
Er zijn meerdere soorten samenstellingen in de G-Standaard. Het belangrijkste verschil is - de generieke samenstelling (omgezet naar de volledige generieke namen van de een zoutvorm) - de ingegeven samenstelling (door de fabrikant) Een volledige beschrijving vindt u in deze implementatierichtlijn. ==> Gebruik bij ieder proces de juiste samentelling.
Change PDF document Toedieningswegen IR V-1-1-2
Deze implementatierichtlijn geeft aan, hoe de informatiesystemen om kunnen gaan met de toedieningswegen in de G-Standaard. Meervoudige toedieningswegen zijn door het GIC per 1 juli 2010 ook opgesplitst in enkelvoudige toedieningswegen.
Change PDF document Medicatieproces Productselectie IR V-3-2-1
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Totale dagdosis IR V-1-7-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de totale dagdosis (van trigger plus middelen in de actuele medicatie) berekend kan worden.
Change PDF document Eenheden IR V-2-1-4
Het omzetten van (voorgeschreven eenheden) naar eenheden tbv doseringscontrole kan vanaf 01-12-2011 geschieden mbv van de nieuwe eenhedentabel in de G-Standaard.
Change PDF document Dubbelmedicatie IR V-3-3-2
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op dubbelmedicatie.
Change PDF document Doseringen IR V-4-2-2
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op de dosering van een geneesmiddelen.
Change PDF document Bewaking op Verkeersdeelname IR V-1-1-2
Het betreft een beschrijving van 2 opties voor het koppelen van de indicatie-aard Verkeersdeelname aan individuele patiënten. 1 om de zorgverlener te wijzen op de mogelijkheid te bewaken op de indicatieaard ‘Verkeersdeelname’, waarna de indicatie-aard indien gewenst gekoppeld kan worden 2 om elke patiënt van 16 jaar of ouder automatisch te koppelen aan de indicatie-aard ‘Verkeersdeelname’.
Change PDF document Bewaking op Leeftijd IR V-2-1-2
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe bij het voorschrijven en/of afleveren van een geneesmiddel de bewaking op een minimumleeftijd mbv de G-Standaard geïmplementeerd dient te worden in software voor de openbare apotheek, voorschrijver en ziekenhuisapotheek.
Change PDF document Opschonen afgeleide contra-indicatieaarden IR V-1-1-2
Met deze richtlijn geeft het WINAp u informatie op welke wijze u het beste geregistreerde contra-indicatieaarden, die afgeleid zijn van medicatiegebruik, op patientniveau kunt opschonen.
Change PDF document ATC bestand IR V-1-2-1
Change PDF document Afgeleide contra-indicatieaard IR V-2-2-3
mbv het medicatieprofiel van de patiënt kan de apotheker voor bewaking op contra-indicatieaarden (naast het verkrijgen van de contra-indicatieaarden van de voorschrijver en/of patiënt) ook soms een contra-indicatieaard afleiden. Deze implementatie richtlijn geeft aan hoe de G-Standaard dit proces kan ondersteunen.
Change PDF document Logistieke verpakkingsinformatie (BST007T) IR V-1-2-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft de koppeling (in bestand 7) tussen het artikelnummer (ZI-Nr) enerzijds en de GTIN (EAN-codering) anderzijds. Naast de directe koppeling en de hiërachie van de verpakkingen bevat dit bestand ook een beperkt aantal logistieke parameters rondom het bestel traject. (bijvoorbeeld lengte, hoogte breedte) Dit bestand (7) is een vervanging van bestand 10.
Change PDF document Zwangerschapspreventieprogramma IR V-2-1-2
Change PDF document Toxiciteit Methotrexaat en Oncolytica IR V-3-1-2
Change PDF document Schildklierpoeder IR V-2-1-2
Change PDF document Reden van voorschrijven IR V-2-1-2
Change PDF document Opiumwet IR V-2-1-2
Implementatie richtlijn voor inzet van de G-Standaard bij het toepassen van de opiumwet.
Change PDF document Inhalatie instructie IR V-2-1-2
Change PDF document Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-2-1-2
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de Bijzondere Kenmerk “Gezondheidsrisico bij bereiden” en “Gezondheidsrisico bij bewerken” uit het bestand Bijzondere Kenmerken van de G-Standaard geïmplementeerd dienen te worden in software voor de openbare apotheek, de voorschrijver en de ziekenhuisapotheek, zodat het doel hiervan wordt bereikt
Change PDF document Folder Citrusvruchten IR V-3-1-2
Change Microsoft Word Document Capsule mag zo nodig open IR V-1-1-2
Change PDF document Ruggengraat van de G-Standaard IR V-3-2-1
Dit document is een korte (vooral technische) beschrijving van de basis informatie omtrent de G-Standaard. Het behelst o.a. de uitleg van de ZI-nr, HPK, PRK, GPK, SPK, SSK en SNK, maar ook het technisch achterhalen van de artikelnamen en haar samenstellingen.
Change PDF document Flowcharts deel 4 (versie 1.2)
WMG prestaties
Change PDF document Flowcharts deel 3 (versie 1.2)
WMG-prijsberekening UR-geneesmiddel
Change PDF document Flowcharts deel 2 (versie 1.3)
Aanspraak
Change PDF document Flowcharts deel 1 (versie 1.2)
Algemene deel
Change PDF document Berekening GVS eigen bijdrage (v 1.3)
Versie 1.3 (maart 2022) van de berekening van de eigen bijdrage bij geneesmiddelen.
Change PDF document Add-on geneesmiddelen - Historisch Bestand
Dit document beschrijft de specificaties van het Historisch Bestand Add-on
Change PDF document Flowcharts versie 1.2 deel 99
Resterende oude (nog niet geactualiseerde) flowcharts
Change PDF document Opname ongeregistreerde geneesmiddelen AI V-2-1-1
Change PDF document Welke MFB's moeten draaien op een bepaald moment? VERVALLEN
Deze Implementatierichtlijn is per 6 april 2022 vervallen en vervangen door de nieuwe versie Implementatierichtlijn MFB Structuur en processen.
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur IR V-7-1-1 VERVALLEN
Deze Implementatierichtlijn is per 6 april 2022 vervallen en vervangen door de nieuwe versie Implementatierichtlijn MFB Structuur en processen.
Change Medisch Farmaceutische Beslisregels Groeperen IR V-1-3-1 VERVALLEN
Deze Implementatierichtlijn is per 6 april 2022 vervallen en vervangen door de nieuwe versie Implementatierichtlijn MFB Structuur en processen.
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen en voorbeelden IR V-6-9-2 VERVALLEN
Deze Implementatierichtlijn is per 17 december 2021 vervallen en vervangen door de nieuwe versie Implementatierichtlijn MFB Bouwstenen definities en combinaties
Change PDF document Medicatieproces velden voor 'aanvullende info' IR V-1-2-1 VERVALLEN
Change PDF document Medicatieproces Triggering medicatiebewaking en uitgiftesignalen IR V-1-1-2
Change PDF document Gebruik van de interactie vlaggen in de praktijk
Dit document geeft inzicht op welke wijze de vlaggen afhandeling voorschrijver, afhandeling balie in de apotheek, afhandeling farmaceutisch specialist en afhandeling voorschrijver gezamelijk geïmplementeerd zouden moeten worden.
Change PDF document Risico-analyses
Beschrijving van het doel, de algemene inhoud, de samenstelling van de naam (inclusief de koppeling met de bewakingscode). Deze risico-analyses (voor interacties) dienen als naslagwerk voor gebruikers. Het document is in januari 2010 aangepast voor de download functionaliteit.
Change PDF document Risico-analyses voorbeeld
Change PDF document Gebruik NHG tabel Gebruiksvoorschrift (tabel 25)
Dit document vervangt het oude document (WCIA-tabel 25).
Change PDF document Casus Dosering V-2-1-11
Casus behorende bij inzichtelijkheidsmeting Doseringen V 2.2.1.
Change PDF document Nog niet door het GIC beoordeelde Interacties IR V 3-2-2
Bij nieuwe artikelen met een nieuwe werkzame stof wordt door het GIC de interactie-bewaking uiteraard direct onder de loep genomen. De beoordeling van deze gegevens kan echter een doorlooptijd hebben die langer is dan een maand. Met dit kenmerk in de G-Standaard kan de zorgverlener de patiënt hiervan in kennis stellen. Voor de contra-indicaties geldt hetzelfde, maar deze zijn als bewaking bij de contraindicatie-aarden opgenomen.
Change PDF document Bewaking op Contra-indicatieaard (incl. Zwangerschap Nierfunctie Farmacogenetica) IR V-2-5-4 VERVALLEN
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking tussen een geneesmiddel en een contra-indicatieaard.
Change PDF document Vervallen Algemene beschrijving allergie en ongewenste middelen
Dit is een algemene procesbeschrijving rondom de bewaking van allergie en ongewenste middelen. De G-Standaard dient hierin als uitgangspunt.
Change PDF document Allergieën IR V-4-2-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op allergieën en ongewenste middelen
Change PDF document Algemeen - Wijzigingen in de G-Standaard (gepland na 01-2022).pdf
Alle wijzigingen, waarvan wordt ingeschat, dat ze gevolgen kunnen hebben voor de werking van bestaande functionaliteit in uw HIS, AHIS, AIS en/of ZAIS, worden met de softwarehuizen vooraf in de Werkgroep Techniek besproken en ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Deze goedkeuring is een democratisch proces, waarbij iedere lid een zetel met stemrecht heeft. De volgende bedrijven/instituten beschikken over een zetel: CGM, CHA, Chipsoft, DXC, EPIC, Farmedvisie, KNMP/GIC, Medimo, N-Control, Nexus, NHG, OmniHIS, Pharmapartners (incl HI-systems en Vipharma), Promedico, SHB, Smartmed,VAL, Vektis, ZN, Z-Index Goedgekeurde wijzigingen worden vervolgens op deze website aan een ieder kenbaar gemaakt. Wijzigingen die betrekking hebben op regulier onderhoud (zoals nieuwe artikelen), worden derhalve hier niet vermeld.
Change PDF document Algemeen - Wijzigingen in de G-Standaard (voorgaande jaren).pdf
zie ook de opmerkening hierboven
Change PDF document Voorschrijfbestand (PRK) introductie bst 050, 051, 059 in 2002
Met intensieve medewerking van de NHG en het WINAp is per 1 juni 2002 het voorschrijfbestand in de G-Standaard opgenomen.
Change PDF document Voorbeelden in het voorschrijfbestand
Change PDF document Productgroepen in de G-Standaard
Beschrijving van alle productgroepen in de G-Standaard
Change PDF document Nieuw bestand BST031T in plaats van bestand BST030T
Verandering van de HPK-bestand. Een belangrijke schakelin de ruggengraat van de G-Standaard!!!! met oa: - opschoning van vervallen rubrieken - vervanging van de GPK-aansturing door de PRK - vervangen van rubrieken mbt het verstrekkingenbeleid - aansturing thesaurus bestand 902
Change PDF document Achtergrondtekst en naamsverandering 'reden voorschrijven op HPK' (VOS)
Change Microsoft Word Document Vrije ranges binnen de G-Standaard voor intern gebruik
Alle (vanaf december 2002) vastgelegde wijzigingen in de G-Standaard en doorgesproken in de werkgroep Techniek. De nummers uit de vrije range kunnen in bepaalde situaties alleen door de individuele eindgebruikers voor eigen gebruik worden toegepast. Met nadruk moet gezegd worden, dat de ze vrije nummers NIET gereserveerd zijn voor bilaterale afspraken voor electronisch verkeer.
Change PDF document Voorschrijfbestand (PRK) introductie bst 052 in 2020
In 2020 is een nieuw voorschrijfbestand 052 geïntroduceerd naast de bestaande bestanden 050, 051 en 059.
Change PDF document RZV verstrekkingen IR V-3-3-2
Deze implementatierichtlijn geeft aan hoe de RZV velden in bestand 14 gebruikt dienen te worden.
Change PDF document AI Productgroepen
Achtergrondinformatie document productgroepen versie 2-1-1
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties IR V-2-5-1
Deze Implementatierichtlijn bevat de definities van de bouwstenen en de mogelijke combinaties. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Bouwstenen, die per 17 december 2021 is vervallen.
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties IR V-2-5-1 bijlage
Deze bijlage bevat apart de schema's die ook in de Implementatierichtlijn Bouwstenen definities en combinaties staan.
Bestand Algemeen - Wijzigingen in de G-Standaard (gepland na 01-2022)
Bestand Algemeen - Wijzigingen in de G-Standaard (voorgaande jaren)
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur en processen IR V-2-5-1
Deze Implementatierichtlijn bevat de beschrijving van de structuur en processen rondom MFB's. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Structuur, die per 6 april 2022 is vervallen.
Change video/x-la-asf Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur en processen IR V-2-5-1 bijlage datums bouwstenen
Deze bijlage bevat de datums wanneer welke bouwsteencombinatie in welke implementatiefase zit (van testfase t/m vervallen).
Change PDF document Medicatieproces Ondersteunende informatie IR V-1-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft de implementatie van diverse soorten waardenlijsten die in de bouwstenen van het Medicatieproces zijn opgenomen. Dit betreft de waardenlijsten voor de reden van wijzigen-stoppen/staken en voor de aanvullende informatie/wensen.
Change PDF document Achtergronddocument G-Standaard structuur
Dit achtergronddocument beschrijft de kenmerken van elk niveau van de G-Standaard ruggengraat en de eenheid waarin het niveau wordt uitgedrukt. Daarnaast worden de relaties tussen de niveaus toegelicht. Dit document bevat overlappende informatie met de ruggengraat, IR samenstelling en IR eenheden.
Change PDF document CI-aarden vastleggen V-1-1-2
Deze implementatierichtlijn beschrijft het vastleggen van de contra-indicatieaarden in het patiëntendossier.
Change PDF document Casus MFB's V-1-1-26
Navigatie