Medicatie Bewaking

ATC
Allergie
Bewaking op contra-indicatieaarden en overige patiëntkenmerken (reeds opgenomen in MFB's)
Beschrijving van het doel, de algemene inhoud, de samenstelling van de naam (inclusief de koppeling met de bewakingscode). Deze statusrapporten (voor bewaking op indicatieaarden) dienen als naslagwerk voor gebruikers. Het document is in april 2010 aangepast voor de download functionaliteit
Bewaking op leeftijd
bewaking op een minimumleeftijd
Bijzondere Kenmerken (veelal opgenomen in MFB's)
Casus
Voorbeelden van medicatiebewaking, waarmee de individuele zorgverlener zichzelf een beeld kan vormen, welke vormen van medicatie bewaking met behulp van de G-Standaard gerealiseerd kan worden.
Doseringscontrole
Dubbelmedicatie
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op dubbelmedicatie.
Medicatieproces en Zorg Informatie Bouwstenen
MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels
Teksten en uitgifte signalen (1e 2e en vv)
Toediening (en toedieningswegen)
Deze implementatierichtlijn geeft aan, hoe de informatiesystemen om kunnen gaan met de toedieningswegen in de G-Standaard. Per HPK zijn aparte (enkelvoudige) toedieningswegen opgenomen, die gebruikt kunnen worden bij het voorschrijven.