Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 655 Bewakingen: te controleren indicaties

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
PRKODE PRK-code 1O 8(7+1) N 006‑013
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 2O 8(7+1) N 014‑021
THCOIN Thes.nr. contra indicatie 4 N 022‑025
INAARD Indicatie aard (thes 40) 3O 6 N 026‑031
CICODE Bewakingscode CI 4O 8(7+1) N 032‑039
Leeg veld 25 A 040‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand gaat per G-Standaard van februari 2024 vervallen. In plaats hiervan zijn de MFB's gekomen.

Dit bestand bevat de koppeling tussen een bewakingscode (CICODE) in combinatie met een contraindicatieaard (INAARD), en het middel (PRK of HPK) waar de bewaking voor geldt.

In dit bestand is de HPK altijd ingevuld, terwijl de PRK alleen is ingevuld als de bewaking geldig is voor alle HPK's binnen de desbetreffende PRK.

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Contra-Indicatie

Historie:
Per juli 2005 is dit bestand opgenomen in de G-Standaard.
Samen met het bestand 656 verving zij de bestanden 651 en 652.
De bestanden 651, 652 en 660 werden nog uitgeleverd tot 1-1-2007.