Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort code (10, 20 of 30)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAA Soort code (10, 20 of 30) 2 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
10 = Aanleiding 20 = Analyse 30 = Actie


Het veld komt voor in: