Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort code (10, 20 of 30)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAA Soort code (10, 20 of 30) 2 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de soort code van ZRS.

Dit veld bevat één van de volgende waardes:
10 = Aanleiding
20 = Analyse
30 = Actie


Het veld komt voor in: